دریافت ویدیو
Is Open Source More Secure_720.mp4_snapshot_09.12.940
0

بررسی میزان ایمنی Open Source

آیا لینوکس و نرم‌افزارهای Open Source دیگر نسبت به بدافزار آسیب‌پذیرند؟ در این ویدیو در مورد ملاحظات امنیت Open Source صحبت می‌شود و می‌بینیم که آسیب‌پذیری‌ها در این زمینه چگونه کشف‌شده و برطرف می‌گردند.