دریافت ویدیو
What Is Risk Management- How to Assess, Identify, and Mitigate Organizational Risk_720 thumbnail
1

آشنایی با مدیریت ریسک به زبان ساده

انسان‌ها دائما درحال ارزیابی ریسک هستند، حتی وقتی که خودشان متوجه نیستند. مدیریت ریسک درواقع پاسخ ما به احتمال خطر، آسیب یا مشکل است، مشکلاتی مثل تصادفات رانندگی، هوای بد و غیره. همین امر را می‌توان به حوزه‌ی تکنولوژی و کسب‌وکار هم تعمیم داد. در این ویدئو بیشتر با مدیریت ریسک آشنا می‌شویم.