دریافت ویدیو
Cisco DNA Center-​ How to Manage Software Images with Cisco DNA Center​ (Release 1.3.1.0)_720​ thumbnail
4

استفاده از راهکارCisco DNA Center برای مدیریت Imageهای نرم‌افزاری

راهکار Cisco DNA Center یکی از روش‌های موجود برای مدیریت Image های نرم‌افزاری در شبکه است. روش دیگری که برای اینکار مورد استفاده قرار می‌گیرد، بصورت دستی است. با استفاده از راهکار Cisco DNA Center، و انجام تنظیمات مورد نیاز، به صورت خودکار مدیریت Imageها انجام می‌شود. در این ویدئو می‌بینیم که با Cisco DNA […]