دریافت ویدیو
How to Do Penetration Testing and Vulnerability Scanning_720 thumbnail
0

کاربرد تست نفوذ و اسکن آسیب‌پذیری در خنثی کردن ریسک

در این ویدیو در مورد مفهوم ریسک در حوزه‌ی IT و نحوه‌ی شناسایی و خنثی کردن آن از طریق اسکن آسیب‌پذیری و تست نفوذ صحبت می‌شود و همچنین تفاوت‌ها و مزایای و معایب این دو اقدام مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت علاقه مندی به مبحث تست نفوذ کلیک کنید.
Top 5 PenTesting Tools – Tips for PenTesters_720 thumbnail
5

معرفی پنج ابزار برتر در تست نفوذ

در تست‌های نفوذ می‌توان از ابزار مختلفی بهره برد. در این ویدیو یکی از متخصصان تست‌های نفوذ، پنج مورد از ابزار تست نفوذ محبوب خود را معرفی می‌کند. در صورت علاقه مندی به مبحث تست نفوذ کلیک کنید.
What’s a pen test- – Rapid7 Whiteboard Wednesday_720 thumbnail
0

اصول تست نفوذ

در این ویدیو در مورد اصول تست نفوذ و اینکه مفهوم تست نفوذ چیست و نحوه‌ی کار آن چگونه است توضیح داده شده است. همچنین میزان ارزش آن در بحث امنیت بررسی شده است. در صورت علاقه مندی به مبحث تست نفوذ کلیک کنید.
What is Penetration Testing_720 thumbnail
1

معرفی تست نفوذ

در این ویدیو تست نفوذ یا Penetration Testing معرفی می‌گردد و کاربردهای آن، دلیل اهمیت آن و مراحل انجام این تست شرح داده می‌شود.