دریافت ویدیو
What is SCCM and What is it Used For_720 thumbnail
1

بررسی راهکار SCCM

در این ویدیو به معرفی راهکار Microsoft System Center Configuration Manager یا SCCM پرداخته می‌شود که به ادمین‌ها کمک می‌کند دستگاه‌های خود را در یک سازمان مدیریت نمایند.