دریافت ویدیو
Security Service Edge (SSE) Explained_720.mp4_snapshot_01.59.466
3

شرح کلی راهکار SSE

در این ویدیو راهکار Security Service Edge یا SSE شرح داده می‌شود که برای حفاظت از افراد، دستگاه‌ها و داده‌ها در هر جایی که باشند بسیار کاربردی است.