دریافت ویدیو
Citrix XenDesktop 7 How it works_720 thumbnail
2

نحوه‌ی کار Citrix XenDesktop

افرادی که کارشان طراحی خدمات IT است، در دنیای BYOD قرار دارند و هر روز با دستگاه‌های جدید و متفاوتی سروکار دارند. در این دنیا تحرک‌پذیری متداول است، امنیت چالش‌برانگیز است، پشتیبانی از کاربران کار سختی است، و مقیاس‌پذیری هزینه‌برانگیز است. هر کارمند از چندین دستگاه استفاده می‌کند. هر فرد به برنامه‌های کاربردی ویندوز متفاوتی […]