دریافت ویدیو
Ensure Application Performance with Cisco Workload Optimization Manager and AppDynamics_360 thumbnail
3

یکپارچه‌سازی راهکار Workload Optimization Manager و ابزار AppDynamics

در این ویدئو به یکپارچه‌سازی راهکار Workload Optimization Manager و ایزار AppDynamics پرداخته می‌شود که با همکاری یکدیگر قابلیت دید کاملی از زیرساخت به برنامه‌های کاربردی فراهم کرده و همچنین بینش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و پیشنهادهایی را برای عملکرد بهتر ارائه می‌دهند.