دریافت ویدیو
Cisco AMP for Endpoints Advanced Endpoint Detection and Response_720 thumbnail
2

بررسی راهکار Cisco AMP برای شناسایی و پاسخ به تهدیدات

نقض‌های امنیتی می‌توانند ضررهای مالی بسیار زیادی را به سازمان‌ها وارد کنند. در میان اهداف عاملان خطر آفرین، Endpointها پس از ایمیل‌ها در رتبه‌ی دوم قرار دارند. اما به کمک راهکار Cisco AMP، سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از جستجوی پیشرفته به سرعت از نقض‌های امنیتی آگاهی پیدا کنند و تنها با چند کلیک، قدرت جداسازی […]