دریافت ویدیو
Overview- Data Center Security Compliance with Cisco Network Assurance Engine-720 thumbnail
0

بررسی امکانات Cisco Network Assurance Engine در برقراری امنیت دیتاسنترها

در این ویدئو به صورت اجمالی به بررسی قابلیت های Cisco Network Assurance Engine برای برقراری امنیت در دیتاسنترها پرداخته و به صورت کلی امکانات این سیستم نمایش داده می شود.