دریافت ویدیو
What is Multidomain Intent-Based Networking_720 thumbnail
1

شبکه‌ Intent-Based و Multidomain چیست

در این ویدئو شبکه‌ Intent-Based و Multidomain از سوی Cisco معرفی می‌گردد که امکان تبادل اطلاعات دامین‌ها در یک جریان کاری مشترک را فراهم می‌کند. با این خودکارسازی، تیم IT می‌تواند به شبکه بگوید که چه کاری انجام دهد و شبکه خودش را از نقاط دسترسی گرفته تا Cloud پیکربندی می‌نماید.