دریافت ویدیو
vRealize Operations Manager 6 – Concepts- Alerts, Symptoms, Recommendations and Actions (vSOM) thumbnail
4

معرفی Smart Alerts، قابلیت هشداردهی جدید vRealize Operations Manager

قابلیت هشداردهی جدید vRealize Operations Manager به نام Smart Alerts با نشان دادن مشکل و همچنین ریشه‌ی آن، Mean-Time-To-Resolution کاربران را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. این ویژگی پیشنهاداتی را برای حل مشکل ارائه می‌دهد، همچنین جهت آسان‌تر نمودن کار، گزینه‌ای را که با کلیک بر روی آن بتوان مشکل را در لحظه حل نمود، […]