دریافت ویدیو
Remote Desktop Protocol (RDP) using an SSL VPN_720 thumbnail
1

استفاده ایمن از پروتکل RDP با SSL VPN

در این روزها ‫ که افراد زیادی از خانه کار می‌کنند، هم کارمندان و هم مدیران سعی دارند به کامپیوترهایی که در دفتر خود از آن‌ها استفاده می‌کنند، دسترسی پیدا کنند و در مواقع بسیاری از ‫Remote Desktop Protocol یا به‌ اختصار پروتکل RDP استفاده می‌کنند. در این ویدئو پیتر سیلوا توضیح می‌دهد که چرا […]