دریافت ویدیو
vSAN 6.7 U3 Intelligent Storage Operations_720 thumbnail
0

معرفی مزایای vSAN 6.7 Update 3

در این قسمت از سری VMware StorageMinute، نگاهی به vSAN 6.7 Update 3  می‌اندازیم و می‌بینیم که وقتی عملیات موقت می‌تواند موجب عملکرد یا توزیع ظرفیت به‌صورت غیربهینه گردد، این راهکار چطور می‌تواند به‌طور خودکار مصرف Storage را مدیریت نماید.