دریافت ویدیو
The Zerto IT Resilience Platform_720 thumbnail
1

معرفی پلتفرم Zerto IT Resilience

در این ویدئو راهکار Zerto IT Resilience Platform یا پلتفرم تاب‌آوری IT متعلق به شرکت Zerto معرفی می‌گردد. چندین سال است که Zerto تغییر و تحول را برای بسیاری از مشتریان، ‫از جمله بسیاری از شرکت‌های لیست Fortune 500  تسریع می‌کند. پلتفرم تاب‌آوری IT از این شرکت بر سه اصل دسترس‌پذیری مداوم، تحرک‌پذیری بار کاری […]