دریافت ویدیو
Splunk Machine Learning Toolkit Overview_720 thumbnail
0

معرفی راهکار Machine Learning Toolkit

در این ویدیو به معرفی راهکار Machine Learning Toolkit یا MLTK پرداخته می‌شود که به‌صورت رایگان در Splunkbase قابل دسترسی است. این ابزار می‌تواند با الگوریتم‌های یادگیری ماشینی جدید، دستورات جدید و تصویر‌سازی‌های تازه Splunk Processing Language یا SPL را گسترش دهد.