دریافت ویدیو
Splunk Enterprise Security Content Update_720 thumbnail
0

معرفی راهکار Splunk Enterprise Security Content Update

یکی از مهم‌ترین و در عین حال دشوارترین جنبه‌های عملیات امنیتی حفظ و توسعه‌ی قابلیت‌های راهکارهای امنیتی است تا بتوان چشم‌انداز تهدیدات پویا که دائما درحال تغییر می‌باشند را بهتر شناسایی نموده و به آن‌ها پاسخ داد. در این ویدئو به شرح راهکار Splunk Enterprise Security Content Update پرداخته می‌شود که محتوای امنیتی از پیش […]