دریافت ویدیو
004 XenDesktop Architecture_720 thumbnail
0

معماری و موارد استفاده از XenDesktop

در این ویدئو به شرح معماری XenDesktop متعلق Citrix، اجزا و موارد کاربرد آن پرداخته خواهد شد. اولین کاری که باید انجام شود نصب Delivery Controller است. سپس به Licence Server نیاز خواهیم داشت. اکنون با توجه به موارد کاربرد (VDI، کار با XenApp و Remote PC) به جزءهای مختلفی مثل VDA یا Hypervisor و […]