دریافت ویدیو
Cisco DNA for Utilities_720 thumbnail
2

راهکار Cisco DNA برای سازمان‌های خدماتی

سازمان‌های خدماتی برای پاسخگویی به تقاضای جهانی برای امنیت، کارآمدی و قابلیت اطمینان، نیاز به این دارند که شبکه‌ها و عملیات‌های خود را برای یک عصر دیجیتال جدید دگرگون نمایند. راهکار Cisco Digital Network Architecture یا به اختصار DNA برای حل این مسئله طراحی شده‌اند. با استفاده از این راهکار می‌توان با شبکه‌ای که دائما […]