دریافت ویدیو
Cisco UCS and Citrix XenDesktop_720 thumbnail
0

مجازی‌سازی با زیرساخت Cisco UCS

امروزه اهمیت مجازی‌سازی برنامه‌های کاربردی و دسکتاپ بر هیچ کس پوشیده نیست و اگر این مجازی‌سازی به درستی انجام شود می‌تواند به کاربران، تمام برنامه‌های کاربردی و داده‌های موردنیازشان را بدهد. اما برای مجازی‌سازی مناسب به زیرساخت مناسب نیاز است Cisco UCS این زیرساخت را فراهم کرده و با معماری تسهیل‌شده، مدیریت یکپارچه، ‫عملکرد بالا […]