دریافت ویدیو
What Are Containers-720- YouTube thumbnail
1

Container چیست؟ اصول اساسی تکنولوژی کانتینر

Container چیست؟ Container به عنوان یک واحد استاندارد نرم افزاری، محیطی Runtime ایزوله‌شده و پورتابل است. اجرای کانتینرها یا بر روی یک Host و یا یک ماشین مجازی (VM) صورت می‌گیرد. یک برنامه‌ یا یک Process، با تمامی نیازمندی‌ها و فایل‌های پیکربندی مورد نیاز خود، درون Container قرار می‌گیرد و هیچ فرآیند دیگری خارج از Container در جریان […]