دریافت ویدیو
What Is DevOps– DevOps Explained_720.mp4_snapshot_02.52.315
1

DevOps چیست و چه مزایایی دارد

این ویدیو در مورد DevOps به بینندگان کمک می‌کند DevOps را از پایه درک کنند. در مورد ظهور DevOps، مراحل مختلف DevOps و تمام ابزارهای موردنیاز در آن مراحل مختلف توضیح داده می‌شود. رابطه بین تیم توسعه و تیم عملیات در فرآیند DevOps بیان می‌گردد و برخی غول‌های فناوری که بر روی فرهنگ DevOps کار […]