دریافت ویدیو
What is HTTP_720 thumbnail
15

بررسی مفهوم HTTP یا Hypertext Transfer Protocol

در این ویدئو اصول ابتدایی Hypertext Transfer Protocol یا HTTP بررسی می‌شود. HTTP ساختار پیام‌های بین اجزای وب، مثل مرورگر یا Clientهای دستور خط، سرورهایی مثل Apache یا Nginx و پروکسی‌هایی مثل BIG-IP را تعریف می‌نماید. همچنین تفاوت میان URL و URI و سطوح مختلف کدهای وضعیت نیز معرفی می‌گردند.