دریافت ویدیو
SAP HANA on VMware HCI Powered by vSAN_720 thumbnail
3

بررسی SAP HANA روی راهکار VMware HCI

پلتفرم داده‌ی کسب‌و‌کار SAP HANA دیتابیس قدرتمندی را با خدماتی برای ایجاد برنامه‌های کاربردی نوآورانه ادغام می‌کند و با تجمیع تراکنش‌ها و فرآیندهای آنالیز در یک پلتفرم In-Memory واحد، کسب‌و‌کار به‌صورت Real-Time را ممکن می‌سازد. در این دمو نمایش داده می‌شود که یک محیط VMware HCI که توسط vSphere و vSAN قدرت می‌گیرد، می‌تواند به […]