دریافت ویدیو
Ultimate Guide to Ransomware for Businesses_720.mp4_snapshot_00.01.999
0

راهنمای کامل باج‌افزار

رخ دادن حمله باج‌افزار دیر یا زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد و ممکن است در هر لحظه رخ دهد. در این ویدیو، تاکتیک‌های موذیانه‌ای که توسط مجرمان سایبری برای به خطر انداختن داده‌های افراد و چگونگی تقویت دفاع دیجیتال به کار می‌رود را مورد بحث قرار خواهیم داد. اطلاعات ارزشمندی در مورد پیشگیری، […]