دریافت ویدیو
Social Engineering – How Bad Guys Hack Users_720.mp4_snapshot_09.23.200
0

روش‌های مهندسی اجتماعی و مقابله با آن

انسان ها ضعیف ترین حلقه در هر سیستم امنیتی هستند. پس چرا فرد مخرب سعی کند یک سیستم پیچیده را هک کند وقتی که می‌تواند به دنبال ضعیف ترین حلقه برود؟ در این ویدیو روش‌های مختلف مهندسی اجتماعی که این فرد مخرب/هکر از آن‌ها استفاده می‌کند و شما باید درباره آن‌ها بدانید تا بتوانید از […]