دریافت ویدیو
Cybersecurity Architecture- Roles and Tools_720.mp4_snapshot_00.13.649
0

معماری امنیت سایبری: نقش‌ها و ابزار

معمار امنیت سایبری، مانند یک معمار ساختمان باید به «تصویر بزرگ» فکر کند. اما محدودیت‌هایی برای این قیاس وجود دارد، زیرا معمار امنیت سایبری علاوه بر نحوه انجام کارها، باید به شکست‌های احتمالی نیز فکر کند. در این ویدئو از سری معماری امنیت سایبری به نقش، طرز فکر، ابزار و حوزه‌هایی که باید در توسعه […]