دریافت ویدیو
Google Cloud and Cisco Webex Contact Center AI_720 thumbnail
1

یکپارچه‌سازی Contact Center‌های سیسکو و Google Cloud

قابلیت‌های هوش مصنوعی Contact Center سیسکو با همکاری Contact Center متعلق به Google Cloud، راهکارهای قدرتمندی را می‌سازند که تجربیات مشتریان و Agentها را بهبود می‌بخشد. همکاری این دو راهکار با یکدیگر تجربه‌ی لذت‌بخشی را ایجاد می‌کند که تعاملات بین یک کسب‌و‌کار و مشتری‌های آن را بهبود می‌بخشد.