دریافت ویدیو
Containerization Explained_720.mp4_snapshot_07.20.581
0

شرح کلی Containerization

در این ویدیو به بحث Containerization و تکنولوژی‌های مبتنی بر Container خواهیم پرداخت و روی تحرک‌پذیری، مقیاس‌پذیری و فرایند DevOps که هر روز چابک‌تر می‌شوند تمرکز خواهیم کرد.
Containerization Strategy_720.mp4_snapshot_09.20.804
0

استراتژی Containerization چیست و چه کاربردی دارد

Containerization در توسعه مدرن برنامه‌های کاربردی نقشی اساسی ایفا می‌کند، ولی آیا ما استراتژی درستی برای مدیریت منابع Container داریم؟ در این ویدیو چهار کاربرد برای توسعه و عملیات بیان می‌گردد که کمک می‌کند عملکرد و زمان استفاده به حداکثر رسیده، هزینه‌ها کاهش پیدا کند و چابکی و تطبیق‌پذیری حفظ گردد.