دریافت ویدیو
First-Party vs. Third-Party Cookies What’s the Difference_720 thumbnail
1

تفاوت بین کوکی‌های First-Party و Third-Party

کوکی‌های مرورگر انواع مختلفی دارند؛ دو نوع اصلی کوکی‌ها First-Party و Third-Party هستند. آن‌ها حاوی اطلاعات یکسانی هستند و عملکردهای یکسانی دارند، اما نحوه‌ی ساخت و استفاده از آن‌ها متفاوت است. در این ویدیو به بیان این تفاوت‌ها خواهیم پرداخت.