دریافت ویدیو
Ultimate Guide to Hybrid Cloud for Businesses_720.mp4_snapshot_01.57.846
0

شرح کلی Hybrid Cloud

Hybrid Cloud به سوال همیشگی «بمانم یا بروم؟» جواب متفاوتی می‌دهد. با استفاده از این تکنولوژی می‌توان موارد مهم را در دیتاسنتر نگه داشت و همه‌ی موارد دیگر را در Cloud قرار داد. در این ویدیو شرح کاملی از رویکرد Hybrid Cloud در سازمان‌ها ارائه می‌گردد.