دریافت ویدیو
VMware RemoteHelp for Android Devices_720[(001925)2020-07-05-12-18-34]
0

پشتیبانی از راه دور با راهکار VMware RemoteHelp برای دستگاه‌های اندرویدی

راهکار VMware RemoteHelp به سازمان‌ها این قابلیت را می‌دهد که به سرعت و با کارآمدی در مورد مشکلات دستگاه‌ها به‌صورت Real-Time به کاربران خود کمک کنند. مختصصان می‌توانند با RemoteHelp پشتیبانی را از راه دور ارائه داده و دستگاه‌های کاربران را مستقیما از پلتفرم CRM، ببینند و کنترل کنند.