دریافت ویدیو
#StorageMinute_ Intelligent I_O Management_720 thumbnail
1

قابلیت Adaptive ReSync در vSAN چیست؟

در این ویدئو قابلیت Adaptive ReSync در vSAN معرفی می‌شود که فرایندهای لازم برای پیاده‌سازی یک مکانیزم کنترل جریان کاملا هوشمند و تطبیق‌پذیر را برای مدیریت Resync I/O و VM I/O فراهم می‌نماید.