دریافت ویدیو
Splunk for AIOps_720 thumbnail
1

بررسی راهکار AIOps متعلق به Splunk

‫عملیات IT بسیار پیچیده هستند. برای انجام این عملیات برخی از تیم‌های IT خود را در ابزار و هشدارها غرق می‌کنند درحالی‌که برخی دیگر تنها از ابزار قدیمی استفاده نموده و تنها بخشی از تصویر کلی را می‌بینند. این امر دائما کسب‌و‌کار را در معرض ریسک قطعی، کاهش درآمد و تجربه‌ی بد برای مشتری قرار […]