دریافت ویدیو
Did You Know- Automated Internet Traffic_720 thumbnail
1

مقابله با خطرات Botها با استفاده از راهکار Bot Management

امروز بیش از 50 درصد از ترافیک اینترنت توسط Botها خودکارسازی می‌شود. درک اینکه کدام Botها خوب هستند و کدام Botها بد، امر بسیار مهمی است، به‌خصوص وقتی که Botها قدرت رایانه‌ای را در دست بگیرند که شما هزینه‌ی آن را در Cloud می‌پردازید. هیچکس دلش نمی‌خواهد پول خود را صرف Botهایی کند که در […]
What are Bots_720 thumbnail
2

بررسی مفهوم Bot و انواع مختلف آن

انسان‌ها کمتر از پنجاه درصد از ترافیک اینترنت را اشغال می‌کنند و باقی ترافیک از توسط Botهای خوب و بد اشغال شده است. Botها اسکریپت‌ها یا برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که طراحی شده‌اند تا Taskهایی تکراری ‫و خودکارسازی‌شده را انجام دهد؛ پس Web Crawlerها یا موتورهای جستجوگر Bot محسوب می‌شوند. اما Botهای مخربی نیز وجود دارند […]