دریافت ویدیو
What is Malware- Let’s Hear the Hacker’s Viewpoint_720.mp4_snapshot_04.16.000
0

بدافزار از نگاه مهاجم

در این ویدیو می‌خواهیم از دید یک عامل مخرب یا مهاجم به حمله‌ی سایبری نگاه کنیم و ببینیم که این فرد چگونه از بدافزار استفاده کرده و آن را توزیع می‌کند.