دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

بدافزار از نگاه مهاجم

در این ویدیو می‌خواهیم از دید یک عامل مخرب یا مهاجم به حمله‌ی سایبری نگاه کنیم و ببینیم که این فرد چگونه از بدافزار استفاده کرده و آن را توزیع می‌کند.

ویدیوهای مرتبط