دریافت ویدیو
Data Service Strategy for Stateful Containers_720.mp4_snapshot_10.13.262
0

استراتژی سرویس داده برای Container

کسب‌وکارها می‌خواهند مزیت رقابتی و چابکی را بدست آورند که زیرساخت Container و Kubernetes آن را ارائه می‌دهد. در این ویدئو، جوانب اساسی خدمات داده برنامه مورد نیاز برای استقرار موفق Container توضیح داده می‌شود که برای در دسترس بودن برنامه، کاهش ریسک، بهبود عملکرد، کاهش هزینه و افزایش کارآمدی و بهره‌وری کارکنان ضروری است.