دریافت ویدیو
VMware Container Comparisons_720 thumbnail
1

مقایسه‌ی Containerهای VMware

در این ویدیو یکی از متخصصان معماری سازمانی توضیح می‌دهد که چه زمانی باید Containerها را روی Bare Metal اجرا کرد و چه زمانی درون یک ماشین مجازی. همچنین تفاوت‌های بین این دو شرح داده خواهد شد.