دریافت ویدیو
What’s New in Splunk Enterprise 7.3_720 thumbnail
8

معرفی قابلیت‌های جدید Splunk Enterprise 7.3

قابلیت‌های جدید Splunk Enterprise 7.3 به شما کمک می‌کند تا تمام داده‌‌های خود، حتی داده‌های ناشناخته و Dark Data را تبدیل به بینش‌های عملی کنید. جیووانی مولا، مدیر بازاریابی فنی Splunk ویژگی‌های جدید این راهکار، از جمله پشتیبانی از منابع داده‌ بیشتر برای AWS و Kinesis Firehose، دسترسی موبایل، مصورسازی داده‌ی سنجشی سریع بدون SPL […]