دریافت ویدیو
What is Data Observability_720.mp4_snapshot_09.18.891
0

مفهوم مشاهده‌پذیری داده

مشاهده‌پذیری داده‌ها می‌تواند به تیم‌ها و مهندسان داده کمک کند تا سلامت داده‌ها را در سیستم خود بهتر درک کنند و به طور خودکار مشکلات را به صورت Real-Time شناسایی، عیب‌یابی و حل کنند. در این ویدیو، در مورد دشواری مدیریت سلامت و کیفیت مجموعه داده‌ها، مشاهده‌پذیری داده‌ها و اینکه چگونه می‌تواند به شما در […]