دریافت ویدیو
IT Resilience Platform – Converged DR, Backup and Mobility_720 thumbnail
1

َشرح راهکار IT Resilience Platform

در این ویدئو می‌بینیم که پلتفرم Zerto IT Resilience چگونه  Disaster Recovery، پشتیبان‌گیری و Cloud و تحرک‌پذیری بار کاری را در یک پلتفرم واحد تجمیع می‌کند و چرا داشتن یک زیرساخت IT دارای تاب‌آوری بالا پایه‌ای برای تغییروتحول کسب‌وکار دیجیتال است.