دریافت ویدیو
DNSSEC Overview_720 thumbnail
2

شرح کلی DNSSEC

در این ویدیو شرحی کلی از DNSSEC ارائه می‌شود و بیان می‌شود که خدمات DNS ارائه شده توسط F5 چگونه می‌توانند به ایمن‌سازی دامین‌های افراد و سازمان‌ها کمک کنند.