دریافت ویدیو
Splunk Video- What Is Machine Data_720 thumbnail
5

آشنایی با تاثیر داده‌های ماشینی بر روی زندگی انسان

داده‌های ماشینی یا Machine Data همه‌جا وجود دارند. این داده‌ها از هر چیزی ایجاد می‌شوند، از هواپیما و آسانسور گرفته تا چراغ‌های راهنمایی و دستگاه‌هایی که تناسب اندام را مانیتور می‌کنند. در این ویدئو برخی از شیوه‌های تاثیر مثبت داده‌های ماشینی روی زندگی انسان‌ها شرح داده می‌شود.