دریافت ویدیو
Cisco Next Generation Firewall (NGFW) Demo-720 thumbnail
0

دموی Cisco Next Generation Firewall – NGFW

در این ویدئو با با امکانات اصلی Cisco Next Generation Firewall (NGFW) آشنا می شوید.