دریافت ویدیو
The Evolution of NVMe Over Fabrics_360 thumbnail
0

تکامل راهکارهای NVMe Over Fabrics

تکامل دستگاه‌های Storage سریع‌تر مانند SSDها و احتیاج به اشتراک آن‌ها باعث شده است که نیازی به راهکارهای NVMe Over Fabrics یا NVMe-oF به وجود بیاید. در این ویدئو به معرفی این راهکارها و مزایای آن‌ها پرداخته شده است.