دریافت ویدیو
Advanced System Center 2016 Operations Manager _ OMS History and Future _720 thumbnail
0

گذشته و آینده‌ی OMS در SCOM

در این ویدئو مفهوم Operations Management Suite یا OMS و کاربرد آن‌ شرح داده می‌شود. همچنین بیان می‌شود که ریشه‌ی این راهکار چیست و همراه با System Center  چه آینده‌ای دارد.