دریافت ویدیو
SOC 2 Academy- The Importance of Organizational Communication_720 thumbnail
2

مجموعه ویدئوی آموزش ضوابط SOC 2: اهمیت ارتباطات سازمانی – قسمت یازدهم

برای اینکه یک سازمان بتواند تطبیق خود را با Common Criteria 2.2 اثبات کند، باید فرایند شفافی برای ارتباطات دوطرفه بین مدیران و کارمندان وجود داشته باشد. در این ویدئو از سری آموزش SOC 2 به شرح این ارتباط می‌پردازیم.