دریافت ویدیو
SOC 2 Academy- What Types of Risks Does Your Organization Face_360 thumbnail
0

مجموعه ویدئوی آموزش ضوابط SOC 2: ارزیابی ریسک – قسمت چهاردهم

در یک ممیزی SOC 2 نیاز است که ارزیابی ریسک انجام شود، به‌خصوص اگر چنین ارزیابی در طول سال گذشته انجام نشده باشد. انجام ارزیابی ریسک برای تطبیق‌پذیری SOC 2 حیاتی است زیرا به سازمان این توانایی را می‌دهد که کنترل‌هایی را که باید در ممیزی SOC 2 ارزیابی شود مشخص نماید و همچنین انواع […]
SOC 2 Academy_ Communicating with Internal Parties_720 thumbnail
0

مجموعه ویدئوی آموزش ضوابط SOC 2: ارتباطات داخلی – قسمت سیزدهم

در یک ممیزی SOC 2 بررسی می‌شود که تمام افرادی که در مورد عملکرد کنترل‌های داخلی سازمان مسئولیت دارند در فرایند ممیزی حضور داشته باشند. این یعنی هیئت مدیره، مدیران ارشد، مدیران، کارمندان IT و تمام کارمندان دیگر مسائلی را که به نظرشان می‌رسد به دیگران انتقال دهند. در این ویدئو بیشتر در این خصوص […]