دریافت ویدیو
Splunk Workload Management_720 thumbnail
5

معرفی راهکار Splunk Workload Management

راهکار Splunk Workload Management به کاربر توانایی تخصیص منابع به‌طور دقیق‌تر را می‌دهد تا بتواند به اهداف کسب‌وکار خود دست پیدا کند. مدیریت بار کاری در واقع یک چارچوب مبتنی بر قواعد، برای تخصیص منابع سیستم (رایانش و حافظه) به بارهای کاری متفاوت و مدیریت بارهای کاری در چرخه‌ی عمرشان است.